Srovnání střešních krytin

Chystáte se pořídit novou střešní krytinu a hledáte přehledné srovnání různých variant střešní krytiny? Abychom vám ušetřili čas, připravili jsme pro vás základní srovnání střešní krytiny - předkládáme základní přehled vlastností a standardně uváděné hodnoty/parametry u jednotlivých druhů střešní krytiny. Cílem tohoto srovnání střešní krytiny není výběr tašky od konkrétního výrobce, ale vytipování určitého druhu tašky, který plní vaše konkrétní požadavky na budoucí střechu.

Ukázat více

Jakmile si budete jisti, že již máte jasno ve výběru konkrétního druhu střešní krytiny, můžete kontaktovat jednotlivé výrobce a požadovat od nich specifické informace a nacenění. Každá střešní krytina má své barevné varianty, různé povrchové úpravy či jiné specifické vlastnosti, čemuž odpovídá i rozdílná cena, hmotnost, životnost apod. Při čtení tohoto srovnání střešních krytin s tím prosím počítejte.

Typy střešní krytiny pro srovnání

Do srovnání jsme zařadili pouze nejběžnější typy střešní krytin, které jsou nejčastěji na seznamu uvažovaných řešení. Cílem našeho srovnání střešních krytin není přinést ucelený srovnávací profil všech všemožných druhů. Zaměřujeme se pouze na nejžádanější typy:

 • Pálené tašky.
 • Betonová střešní krytina.
 • Vláknocementová krytina.
 • Hliníková střešní krytina.
 • Asfaltový šindel.
 • Bitumenové krytiny.
 • Plechové krytiny (ocel).
 • Cena
 • Životnost a záruka
 • Minimální sklon střechy
 • Hmotnost krytiny
 • Ekologičnost

Srovnávací parametry

Cena střešní krytiny - srovnání

Samozřejmě, že cena střešní krytiny jednotlivých druhů tašek je těžko srovnatelná, neboť každý druh střešní tašky může mít sám o sobě jiné povrchové úpravy a specifické vlastnosti, které tvoří velké rozdíly i v rámci určitého materiálového druhu tašek. Například u plechových střešních krytin se cena logicky odvíjí od tloušťky plechu a typu materiálu (měď, ocel, hliník). Nicméně pokud srovnáme střešní krytinu v základní kvalitě, která je pro daný druh tašky standardem, pak lze toto porovnávací hodnocení provést:

Typ  Cena
Pálená taška od 300 Kč/m2
Hliníková střecha od 230 Kč/m2
Betonová taška od 200 Kč/m2
Plechová ocelová střecha od 200 Kč/m2
Vláknocementová krytina od 200 Kč/m2
Asfaltový šindel od 200 Kč/m2
Bitumenová krytina od 180 Kč/m2

Výsledkem cenového srovnání střešních krytin by měl být výběr konkrétního druhu střešní krytiny a cenová poptávka směřovaná na více výrobců. Pokud si tedy vyberete konkrétní druh střešních tašek dle vašich finančních možností, pak u preferovaných prodejců poptejte cenovou kalkulaci, kterou by vám měl každý prodejce zpracovat zdarma a co nejvíce detailněji.

Životnost a záruka střešní krytiny - srovnání

Životnost střešní krytiny úzce souvisí s druhem použitého materiálu a jeho kvalitou. Zásadní vliv na životnost mají také výrobní postupy a samotná technologie zpracování. Pokud máme provést srovnání střešní krytiny z pohledu životnosti, pak je třeba si uvědomit, že v rámci každého druhu materiálu existuje standardní a nadstandardní kvalita, která předurčuje dobu životnosti.

Každý materiál má své specifické charakteristiky, tvrdost, odolnost a tvarovou stálost. Na to je třeba důkladně pomýšlet při srovnávání konkrétní střešní krytiny. Například betonový materiál má zpravidla menší nasákavost a lepší mrazuvzdornost, než hliněná taška pálená. Roli zde však hraje taktéž povrchová úprava konkrétní krytiny.

Pokud tedy máme provést obecné porovnání jednotlivých druhů krytiny, pak berme pro srovnání v potaz standardy každého druhu. Časové hodnoty jsou uváděny s ohledem na životnost bez sebemenší odchylky v kvalitě, tvarové stálosti, odolnosti a tvrdosti materiálu krytiny.

Typ Životnost
Hliníková střešní krytina min. 50 roků.
Pálená taška min. 50 roků.
Betonová taška min. 50 roků.
Plechová krytina min. 35 roků.
Bitumenová krytina  min. 20 roků.
Vláknocementová krytina min. 15 roků.
Asfaltový šindel min. 15 roků.

S životností střešní krytiny logicky souvisí i povrchová úprava ochranné vrstvy, která má zamezit znehodnocení povrchu materiálů, zvýšit odolnost proti biologickým procesům a povětrnostním vlivům. Její funkcí je také ochrana barevné stálosti. Proto se vždy při výběru ideální krytiny ptejte výrobce na konkrétní řešení povrchové úpravy. U plechové krytiny počítejte s tím, že je účelné její povrch pravidelně natírat ochrannou vrstvou, pokud krytina nemá vlastní ochrannou povrchovou úpravu, nebo ji má již narušenou.

Pozor na nízkou požární odolnost u asfaltové a bitumenové krytiny!

Vysokou mechanickou odolnost vykazují betonové tašky, neboť nepodléhají lámavosti ani pod tlakem velké vrstvy sněhu/ledu a jejich pohybu po střeše. S ohledem na odolnost betonové tašky se můžete setkat s nadstandardní zárukou až 50 let (krytiny Terran), u pálených tašek je běžná záruka na střechu pouze 30 let. Sledujte proto i tento signál, který vám napoví více o kvalitě tašek konkrétního výrobce.

Minimální sklon střešní krytiny - srovnání

Sklon střechy vychází z technického řešení (návrhu, projektové dokumentace) střechy. Propočet nosnosti střešní krytiny a sklonu střechy by měl být základem při výběru vhodné krytiny. Je nutné vědět, že ne každá střešní krytina je vhodná pro jakýkoliv sklon střešní konstrukce. Ideální sklon je definován hodnotou 45° a je základem pro perfektní odtok vody a nezpůsobuje hromadění sněhových nánosů. Při sklonu menším jak 17° není vůbec doporučeno aplikovat na střechu tašku betonovou nebo pálenou!

 • Pálená taška – pro střechy s minimálním sklonem 22° a výše.
 • Betonová taška – pro střechy s minimálním sklonem od 17° a výše.
 • Vláknocementová krytina - pro střechy s minimálním sklonem 15° a výše.
 • Asfaltový šindel - pro střechy s minimálním sklonem 7° a výše.
 • Plechová krytina - pro střechy s minimálním sklonem 5° a výše.
 • Bitumenová krytina - pro střechy s minimálním sklonem 5° a výše.

Hmotnost střešní krytiny - srovnání

Podobně, jako řešíme minimální sklon střechy, je třeba vyhodnotit i nosnost střešní konstrukce. Opět platí pravidlo, že je nutné dimenzovat celou střešní konstrukci dle váhy daného druhu tašky, ideálně ještě i s nosnou rezervou. V rámci srovnání střešní krytiny rozlišujeme těžké a lehké krytiny. Samozřejmě u konkrétního druhu krytiny je možno evidovat více hmotnostních variant, např. u plechových střech je tento jev častý a souvisí s tloušťkou plechu. Níže uvedené hodnoty hmotnosti jsou tedy opět orientační a slouží pro potřeby srovnání jednotlivých druhů krytiny, nikoliv konkrétních výrobků (dotazujte se přímo u výrobce/prodejce).

Pro příklad si uveďme hmotnostní rozbor betonové tašky klasických rozměrů. V počtu 10 kusů dokážete pokrýt 1 m2. Jedna taková taška váží 4 - 5 Kg.

Typ Hmotnost
Pálená taška 40–55 kg/1 m2, (zdvojená bobrovka 70 kg/na 1 m2).
Betonová taška 45–60 kg/m2.
Vláknocementová krytina 12–20 kg/m2.
Asfaltová krytina 3 mm 10 kg/m2
Plechová ocelová střecha 5 kg/m2
Bitumenová krytina 4 kg/m2.
Hliníková střecha 2 – 3 kg/m2.
 

Ekologičnost střešní krytiny - srovnání

V dnešní době se stále více řeší také ekologičnost výroby. U střešních krytin lze ekologičnost srovnat poměrně detailně. V tabulce níže najdete přehled střešních krytiny uspořádaný dle celkového hodnocení minimální ekologické zátěže. Z pohledu ekologičnosti mezi běžně využívanými střešními materiály (pomineme dřevěné šindele a rákosí) rozhodně vede betonová taška. Teprve za ní se umístily ostatní běžně využívané krytiny, pálenou tašku nevyjímaje.

Srovnání střešních krytin dle ekologické zátěže

Název materiálu střešní krytiny

Energie

Zátěž prostředí

Celkové hodnocení (kv_číslo)

PET (kW/m2)

PET (kv_podčíslo)

CO2eq (g/m2)

CO2eq (kv_podčíslo)

SO2eq (g/m2)

SO2eq (kv_podčíslo)

Dřevěné šindele

14

3

-16156

3

27,3

3

3

Rákosí

8,775

3

-71955

3

122,175

2

2,67

Betonové tašky

10,56

2

6336

2

22,08

3

2,67

Přírodní břidlice

-

3

-

2

-

2

2,33

Pálené tašky

50

2

17500

2

61

2

2

Syntetická břidlice

54,72

2

19036,8

2

75,744

2

2

Bitumenové šindele

70

2

5240

3

32,45

2

2

Ocelové desky

123

1

30592,5

1

156,675

1

1

Umělohmotné desky

-

1

-

1

-

1

1

Hliníkové desky

615,6

0

113297,4

0

820,8

0

0,25


Stupně ekologičnosti na základě čísel kv:

 • Stupeň 3: Velmi doporučené.
 • Stupeň 2: Navzdory menším nevýhodám doporučené.
 • Stupeň 1: Pro významné nevýhody nedoporučené.
 • Stupeň 0: Raději se vyhnout.

Na co se ještě zaměřit při srovnání a výběru střešní krytiny?

Systém pokládky: nezapomeňte, že způsob pokládky a její pracnost jsou důležité nejen s ohledem na dobu realizace, ale i peníze, které vás pokládka od profesionálního pokrývače bude stát. Jsou 2 varianty: buď bude mít výrobce/prodejce místního realizátora, kterého vám doporučí. Druhým případem je pokládka svépomocí, kdy pro vás bude určitě lepší, když bude systém pokládky co nejjednodušší. Z tohoto důvodu se u krytiny informujte také na tento fakt. Požadujte kladečský plán, specifikaci a popis umisťování krytiny.

Doprava: řešte náklady dopravy a paletovné. Opravdu spolehlivý výrobce s kvalitním sortimentem by vám měl dnes již nabídnout dovoz zdarma a neúčtovat si náklady za ponechané palety.

Šíře doplňkového sortimentu: zajímejte se, zda se v sortimentu daného výrobce nachází i specifičtější tašky (např. prostupové tašky na antény aj.). Jde vám přece o komplatibilitu celého systému a kompletní řešení od jednoho výrobce? Taktéž by měl výrobce nabízet i další doplňkový sortiment včetně izolací apod.

Více barevných variant bez příplatku: nenechte se zmást! Za výběr libovolné barevné varianty by výrobce neměl požadovat příplatek. Dobrého výrobce poznáte i podle toho, kolik barevných variant má pro zákazníka k dispozici.

Fotosrovnání

Inzerce